Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
194 posty 196 komentarzy

MIKSA

Miksa - Przyszłość należy do tych, co mają ideę, wiarę w nią i zdolność poświęcenia - Roman Dmowski

Piłsudski obawiał się legendy Błękitnego Generała

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W dniu 4 czerwca obchodziliśmy 60. rocznicę śmierci generała Józefa Hallera. Mamy więc doskonały moment na przybliżenie genezy i przebiegu konfrontacji dwóch słynnych Józefów - Hallera i Piłsudskiego.

 
Żeby zrozumieć istotę konfliktu bohaterów niniejszego artykułu, warto w tym celu sięgnąć po naukę o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Generał Józef Haller to typowy przedstawiciel cywilizacji łacińskiej, a jego adwersarz choć nienawidził Rosji był przedstawicielem cywilizacji panującej w Rosji od wieków czyli cywilizacji turańskiej, wzbogaconej o pewne elementy cywilizacji bizantyńskiej. Wychodząc z powyższego założenia nie będziemy zaskoczeni faktem, że rywalizacja i konfrontacja między nimi była nieunikniona.
 
 
Początki konfrontacji generała Józefa Hallera z marszałkiem Józefem Piłsudskim sięgają jeszcze okresu przed I wojną światową. W 1913 r. doszło do spotkania Hallera z Piłsudskim we Lwowie, na którym Haller wychodzi z inicjatywą ujednolicenia regulaminów Polowych Drużyn Sokolich, w których pełni rolę instruktora, z tymi jakie są w organizacjach strzeleckich, które kontroluje Piłsudski. Ziuk na tę propozycje się nie zgadza i przedstawia Hallerowi swoje plany wywołania w Królestwie powstania po wybuchu wojny. Błękitny generał jest wobec tych planów sceptyczny nie wierząc w ich powodzenie. Czas pokazał, że to Haller miał rację. Ponadto obaj mieli rozbieżne podejście co do sposobu szkolenia w organizacjach paramilitarnych, w które się zaangażowali. Haller prowadził dla „Sokoła” instruktaż z typowo wojskowych procedur, przygotowując członków ich do udziału w konflikcie zbrojnym o dużej skali, natomiast Piłsudski przygotowywał Strzelców do działania w małych grupach dywersyjnych. W tym wypadku również czas obszedł się z wizją Piłsudskiego bezwzględnie ponieważ nadchodząca wojna i udział w niej polskich oddziałów miał dokładnie charakter taki jakim widział go Haller.
 
 
Po wybuchu wojny Piłsudski dowodził pierwszą z brygad legionowych a Haller drugą . W 1916 r. Piłsudski domaga się przekazania mu całkowitego dowództwa nad Legionami, zastrzegając, że jeśli reszta kadry dowódczej Legionów nie przystanie na tę propozycję grozi on będzie dążył do ich rozwiązania. Haller był oburzony egoistyczną postawą Piłsudskiego.
Kolejnym punktem zapalnym był tzw. kryzys przysięgowy, kiedy to I i III Brygada za namową Piłsudskiego nie złożyła przysięgi na wierność Niemcom, a Haller wraz z podległą mu II Brygadą postanawia ją złożyć. Efektem tego posunięcia jest internowanie legionistów wiernych Piłsudskiemu, a jego samego aresztowanie. Tymczasem Haller toczy ciężkie boje w Karpatach, dzięki czemu jego żołnierze nabierają cennego doświadczenia. Rozczarowani postawą państw centralnych oddających Ukraińcom polskie ziemie wymawiają im posłuszeństwo i po bitwach pod Rarańczą z Austriakami, a następnie Kaniowem z Niemcami przechodzą na stronę rosyjską dzięki czemu przechodzą na stronę państw zwycięskich w tej wojnie.
(Ponieważ w komentarzu do artykułu jeden z blogerów oburzony jego zawartością stwierdził, że Kaniów to była zbyteczna danina krwi więc poniżej wrzucam cytat z najnowszej dostępnej na rynku biografii Hallera wydanej nakładem neosnacyjnego IPNu: „Jest jednak wiele przesłanek, które wskazują na to, że Haller nie był zdecydowany na walkę pod Kaniowem i że został do niej zmuszony okolicznościami lub - co bardziej prawdopodobne - w wyniku zakulisowych działań piłsudczyków. Od początku istnienia II Korpusu emisariusze POW czynili usilne starania, aby podporządkować sobie tę jednostkę, a działania te nasiliły się po połączeniu jej z brygadą Hallera. Celem POW było skłonienie młodszych oficerów i żołnierzy do podjęcia walki przeciwko Niemcom, co z powodu nieporównywalnej przewagi niemieckiej w liczebności, uzbrojeniu i materiale wojennym było czynem straceńczym. Jednak dla Piłsudskiego i jego obozu, zainteresowanych jedynie aspektem politycznym takiego działania, nawet hekatomba wojska w Rosji miała istotne pozytywy: dostarczała argumentów propagandowych i zmazywała w oczach Ententy ich trzyletnie legionowe zaangażowanie po stronie państw centralnych, a tym samym uwiarygadniała Piłsudskiego jako przywódcę Polaków w społeczności państw kolacji antyniemieckiej. Dodatkową korzyścią polityczną było unieszkodliwienie formacji zbrojnych, które przecież w swej masie były obce niepodległościowej lewicy, a powróciwszy w przyszłości do kraju mogły wzmocnić siły nieprzychylne Piłsudskiemu i utrudnić mu przejęcie władzy." Kaczmarski K., Muszyński W. J., Sierchuła R., Generał Józef Haller 1873-1960, Warszawa 2017 s. 42-43.
 
 
Dzięki temu posunięciu Haller zyskuje na popularności. W marcu 1918 roku endecja która stworzyła Komitet Narodowy Polski wysyła do Hallera emisariusza próbując wyzyskać go dla swojej wizji odzyskania niepodległości. Piłsudski zaczyna sobie zdawać sprawę, że przez swoje niefortunne posunięcia może dojść do niebezpiecznej dla niego sytuacji w której, to jego imiennik stanie się naczelnym wodzem wojsk polskich. Wysyła więc do Hallera swojego zaufanego człowieka w osobie Tadeusza Hołówki, który oczekuje od Hallera podporządkowania się Piłsudskiemu jako przyszłemu wodzowi wojsk polskich. Haller oczywiście odmawia. Hołówko próbował jeszcze podburzać żołnierzy przeciwko swojemu dowódcy ale próby te spełzły na niczym.
Biograf Hallera Stefan Aksamitek podkreśla, że niechęć Hallera do Piłsudskiego brała się również ze sposobu podejścia do religii. Haller traktował religię i życie religijne bardzo poważnie, natomiast Piłsudski instrumentalnie. Haller ludziom z takim podejściem do wiary z zasady nie ufał.
 
 
Mimo tej chwilowej przewagi Hallera kilka miesięcy później, to jednak Piłsudski dzięki swoim machinacjom z Niemcami będzie górą. Haller jak na karnego żołnierza przystało podporządkowuje się jego decyzjom ale do momentu w którym uznaje, że decyzje Piłsudskiego godzą w polski interes narodowy. W 1919 roku wybucha wojna polsko-ukraińska. Piłsudski jest zwolennikiem powstania silnej Ukrainy, która w federacji z Polską ma być gotowa na konfrontację z Rosją. Haller natomiast popiera opcję reprezentowaną przez Narodową Demokrację według, której na Wschodzie zajmujemy te obszary, na których Polacy stanowią większość lub te na których odsetek rodaków jest na tyle wysoki, że zagwarantuje to Polsce zapanowanie nad obcym żywiołem narodowym. Wstrząśnięty bestialstwem wojsk ukraińskich w Małopolsce Wschodniej, wysyła podległe mu oddziały Błękitnej Armii jako wsparcie dla walczących z nimi oddziałów polskich, wbrew woli Piłsudskiego, który skarży się na niego do premiera Paderewskiego: Boję się ogromnie, że Pan z powodu głupiego rozkazu Hallera złośliwie ogłoszonego we wszystkich pismach będzie miał duże kłopoty.Natomiast Haller swoją decyzję usprawiedliwia następująco: Jest oczywiste, że rosyjscy bolszewicy i oddziały ukraińskie pod wpływem polityki niemieckiej dążą do tych samych celów co Niemcy, to jest do zniszczenia wojsk polskich.Ponadto stwierdza, że w gronie doradców obu wrogich armii znajdują się wyżsi oficerowie pochodzenia niemieckiego i austriackiego. Piłsudski jak na pamiętliwego i mściwego człowieka przystało, w 1922 roku zemści się na Hallerze blokując możliwość przyznania mu odznaczenia właśnie za kampanię ukraińską.
 
  
Za swoją propolską krnąbrność Haller zapłaci nieustannym przerzucaniem go przez Ziuka z frontu na front. Piłsudski podejmował takie decyzje żeby osłabić pozycję Hallera, tymczasem on przerzucany na coraz trudniejsze odcinki frontu radził sobie z coraz większymi przeciwnościami coraz lepiej. Kiedy Piłsudski zaproponował mu dowodzenie w trakcie wyprawy kijowskiej przeciwko bolszewikom Haller odmówił oceniając całe przedsięwzięcie jako awanturnicze i przestrzegał przed ogołoceniem Wielkopolski i Pomorza z wojska na rzecz tej wyprawy. Po raz kolejny miał rację, ponieważ jak wiemy wyprawa zakończyła się katastrofą i o mało nie doprowadziła do zajęcia całej Polski przez bolszewickie zagony.
W 1922 r. Piłsudski sporządził zestawienie charakteryzujące poszczególnych generałów. Według tej charakterystyki Józef Haller posiadał słabe wykształcenie wojskowe i niewielkie zdolności osobiste dlatego nadaje się do dowodzenia najwyżej pułkiem. Piłsudski wytyka poziom wykształcenia wojskowego Hallerowi samemu nie posiadając go wcale i choć ten sprawdził się w dowodzeniu całymi armiami degraduje jego zdolności do poziomu pułku (sic!). Przypomnijmy, że Haller był absolwentem uczelni wojskowej o profilu artyleryjskim a artyleria była wówczas elitarną formacją w armii. W prasie piłsudczykowskiej lat dwudziestych regularnie pojawiają się artykuły, których zadaniem jest ośmieszanie i podważanie pozycji Błękitnego Generała, często przekraczano granicę etyki i dobrego smaku: Haller to nie człowiek, to synteza tragedii polskiego mroku(…) to wyraz kołtuńskiej tępoty szukającej rozwiązania zagadki zjawisk wyrastających ponad szereg przeciętności.
 
  
W trakcie przewrotu majowego Haller pozostaje wierny rządowi i jest jednym z inicjatorów działań zmierzających do stłumienia rebelii zorganizowanej przez Piłsudskiego i jego świtę, w efekcie zostaje przesunięty w stan spoczynku. Pomimo tego, iż nie angażuje się w działalność polityczną a jedynie społeczną ze względu na swoją legendę jest pod stałym nadzorem ludzi Piłsudskiego. Przeciwnicy polityczni Piłsudskiego wykorzystują legendę Hallera do przeciwstawienia go legendzie Piłsudskiego, co tylko zaognia skalę konfrontacji.
 
Po śmierci Piłsudskiego Haller swoim postępowaniem względem zmarłego, adwersarza, który go prześladował przez blisko dwie dekady, pokazał klasę oddając zmarłemu publicznie szacunek i odwiedzając jego grób. Pokłosiem śmierci Piłsudskiego była aktywizacja Hallera na polu społeczno-politycznym. Generał rozpoczyna proces konsolidacji środowisk politycznych i społecznych w celu odsunięcia od władzy towarzyszy Piłsudskiego. Pod koniec 1935 wydaje list pt.Do moich żołnierzy i przyjaciół, skonfiskowany przez władze za krytykę sanacji w którym pisze:Rządy, będące poza społeczeństwem, usiłujące stworzyć państwo totalne, którego wyrazem jest Brześć i Bereza, jak każde zjawisko dyktatury i gwałtu sprzeczne z zasadą chrześcijanką, ustąpić muszą, lub runą, zostawiając miejsce dla wolności, prawa i sprawiedliwości. (…) Każdy natomiast gwałt i krzywda wywołać muszą szkodliwe dla spoistości Narodu i siły Państwa na zewnątrz tragiczne rysy i osłabienie , z którego nie omieszka w odpowiedniej sytuacji międzynarodowej czyhający na ziemię wróg.
 
 
Powyższe fragmenty listu Hallera są doskonałym podsumowaniem tego co w osobie samozwańczego marszałka i jego świty było powodem niechęci i konfrontacji. Megalomania Piłsudskiego, jego podejście do wiary i religii, brak zasad etycznych, faworyzowanie w polityce zagranicznej Niemiec i odmienne postrzeganie roli armii w państwie uniemożliwiały współdziałanie Hallera z Piłsudskim.
Arkadiusz Miksa

KOMENTARZE

 • autor
  Ze wstrętem odnoszę się do takich jednostronnych opracowań, których celem jest podważanie wartości Polaków zasłużonych dla odzyskania niepodległości. Chodzi o to, aby przypadkiem nie oddać czci zasłużonym i pomieszać tych z miernotami.

  Napisz Pan jeszcze coś o Januszajtisie.
 • Kaczyński i jego klika
  to pogrobowcy sanacji. Ich dążenie do zawłaszczenia instytucji państwa to "powtórka z rozrywki" i skończy się dokładnie tak samo czyli klęską RP.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:24:44
  A ja ze wstrętem odnoszę się do "blogerów", którzy banując mają czelność atakować zbanowanego, który nie ma możliwości riposty.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:24:44
  Ja ze wstrętem odnoszę się do zakłamywania polskiej historii, nierozliczenia mimo upływu lat zbrodni i bandytyzmu w imię tego, że ktoś coś zrobił dla Polski. Miejsce na opisanie historii Januszajtisa pozostawiam Panu. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie żeby Pan przedstawił własną wersję relacji Hallera z Piłsudskim, moja powstała w dużej mierze w oparciu o książkę piłsudczykowskiego historyka, który nie ukrywał swoich piłsudczykowskich sympatii ale nawet on jak na historyka przystało pisał prawdę.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:25:37
  Niestety tak będzie, ale oni liczą, że wystarczy ściągnąć parę tysięcy Murzynów ubranych w amerykańskie mundury wojskowe i oni obronią nas przez tym czego naważy nam neosanacja.
 • Piłsudski
  Nie da się ukryć, że Józef Piłsudski widział w osobach generała Hallera, a także generała Dowbór-Muśnickiego, groźnych politycznych konkurentów i dlatego wprowadził w życie plan o unifikacji wojska.

  Dezorganizacja wojska obniżyła wartość bojową oddziałów hallerowskich i poznańskich. W ten sposób Piłsudski osiągnął przewagę elementu legionowego.

  Zdemobilizowano starsze roczniki żołnierzy. Kiedy zdemobilizowani odmówili opuszczenia szeregów, odebrano im żołd. Pomimo odebrania żołdu żołnierze pozostali w szeregach.

  9 września 1919 roku Błękitna Armia przestała istnieć.

  ***
  Sierociński J: Armia Polska we Francji, Warszawa 1929
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:28:45
  Przecież możesz napisać notkę.
  Ja u ciebie nie komentowałem - własnie z racji wskazanej.
  Nabzdyczyłeś się jak kogucie jajo.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:47:19
  Nie mam zamiaru nic pisać.
  Eot.
 • @Miksa 20:37:22
  Niemcy i Rosja to państwa poważne, które na pierwszym miejscu stawiają własne interesy. Dlatego potrafią się dogadywać, często naszym kosztem. "Polskich" polityków bardziej interesuje dobro Ukrainy i Litwy.
  Lokajów nikt nie lubi i nie szanuje.
 • @Miksa 20:35:24
  Nawet w tym tekście zakłamuje Pan historię bo to Piłsudski miał rację odmawiając przysięgi Kaiserowi. A Heller złożył, co wymusiło straty w walce - pod Kaniowem polskie straty to ponad 1000 ludzi. Niepotrzebne.

  A teraz Piłsudskiemu zarzucają, że realizował plany niemieckie.
  Wstyd tak pisać o polskiej historii.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:16:19
  Jeśli ktoś wierzy, że rzeczywistym powodem niezłożenia przysięgi przez Piłsudskiego był fakt tego komu była dedykowana to rzeczywiście może poczuć się wzburzony. Ja natomiast uważam, że głównym powodem była megalomania Piłsudskiego, który za wszelką cenę chciał mieć pełną kontrolę nad wszystkim trzema brygadami. Jeśli ktoś uważa, że awantura kijowska była słuszna to tym bardziej powinien uznać przelanej krwi pod Kaniowem, która spowodowała, że Ententa zaczęła postrzegać wojsko polskie jako swojego sojusznika. Ale żeby nie było, że to Miksa coś tam sobie zmyśla cytuję fragment najnowszej dostępnej na rynku biografii Hallera: " Jest jednak wiele przesłanek, które wskazują na to, że Haller nie był zdecydowany na walkę pod Kaniowem i że został do niej zmuszony okolicznościami lub - co bardziej prawdopodobne - w wyniku zakulisowych działań piłsudczyków. Od początku istnienia II Korpusu emisariusze POW czynili usilne starania, aby podporządkować sobie tę jednostkę, a działania te nasiliły się po połączeniu jej z brygadą Hallera. Celem POW było skłonienie młodszych oficerów i żołnierzy do podjęcia walki przeciwko Niemcom, co z powodu nieporównywalnej przewagi niemieckiej w liczebności, uzbrojeniu i materiale wojennym było czynem straceńczym.Jednak dla Piłsudskiego i jego obozu, zainteresowanych jedynie aspektem politycznym takiego działania, nawet hekatomba wojska w Rosji miała istotne pozytywy: dostarczała argumentów propagandowych i zmazywała w oczach Ententy ich trzyletnie legionowe zaangażowanie po stronie państw centralnych, a tym samym uwiarygadniała Piłsudskiego jako przywódcę Polaków w społeczności państw kolacji antyniemieckiej. Dodatkową korzyścią polityczną było unieszkodliwienie formacji zbrojnych, które przecież w swej masie były obce niepodległościowej lewicy, a powróciwszy w przyszłości do kraju mogły wzmocnić siły nieprzychylne Piłsudskiemu i utrudnić mu przejęcie władzy."
  Jak Pan widzi nawet nie napisałem wszystkiego ale zainspirował mnie Pan i uzupełnie ten artykuł i o ten fragment.
 • @Miksa 22:06:14
  Czyli - Haller chciał dalej służyć Niemcom.

  Politycznie, wobec zbliżającej się klęski niemieckiej - celowym było przejść na stronę Entanty.
  Piłsudski - zrobił to mniejszym kosztem.

  A wojskowo.
  Pod Rarańczą Heller stracił tabory (zaopatrzenie).
  Pod Kaniowem - likwidacja polskiej formacji. Gdyby ta formacja została internowana - zostałaby odtworzona i wtedy w Polsce pozycja Piłsudskiego byłaby gorsza.

  Podsumowując.
  Lepiej aby Pan za bardzo nie dywagował - bo zaczyna Pan sam sobie przeczyć, a tezy sensownie nie umie wyjaśnić.
  Tacy jak Pan politykierzy - na pewno nie doprowadziliby do odzyskania niepodległości. Rozmieniliby się na drobne.
 • @Miksa 22:06:14
  "Jeśli ktoś uważa, że awantura kijowska była słuszna ..."

  Jest pewien myk. Piłsudski zapewne był wtajemniczony do pewnego stopnia w strategiczne plany niemieckie w rodzaju Mitteleuropy.

  Po zapaści państwa niemieckiego mógł wpaść na pomysł przejęcia ich w polskie ręce, na korzyść Polski. Stąd jego prometeizm, a później doktryna Giedroycia itp ...
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:32:17
  Mój Boże są ludzie obdarzeni darem prorokowania, którzy wiedzą jak postąpiłby Miksa, do wróżki już nie muszę iść bo już wiem co bym zrobił :) Kilka lat temu miał Pan niezbyt spójne ale przynajmniej ciekawe w gruncie rzeczy teorie na temat cywilizacji polskiej, od tego czasu niestety widzę nieustanny regres, a może nawet nie tyle regres co jakieś wewnętrzną gorycz, która determinuje Pana do personalnych ataków wobec bliźnich. Na Pańskiej opinii na mój temat i temat tego tekstu świat się na szczęście nie kończy a prawda o Piłsudskim i sanacji dociera do coraz szerszych kręgów społeczeństwa, tej fali już nikt nie zatrzyma.
 • @Miksa 23:11:37
  Pan za to się rozwija. Niedługo będzie już widać w jakim kierunku.
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:23:57
  Ja się zwijam :)
 • Ojciec niemieckiej kanclerz Angeli Merkel Horst Kazimierczak. Horst Kasner (ur. 6.VIII.1926 w Berlinie jako Horst Kazmierczak,
  zm. 2 września 2011 tamże) – niemiecki teolog protestancki.  Oto jakich naściągano "patriotów polskich" do Polskiej Armii -

  Jak z ZNAZWISK i życiorysów wynika - Samych francusko-niemieckkich freemasonów/soclalistów, z Pił-sudskim na czele.

  Życiorys

  Ojcem Horsta był Ludwig Kazmierczak, policjant niemiecki, urodzony 1896 w Poznaniu, zmarły w 1959 w Berlinie. Był on synem Polki Anny Kazmierczak i Ludwika Wojciechowskiego.  W czasie I wojny światowej Ludwig Kazmierczak został zmobilizowany do armii niemieckiej i wysłany do Francji.


  We Francji dołączył do organizowanej przez generała Hallera !!!!!!!! polskiej armii, wraz z którą wrócił do Polski.


  W jej szeregach podobno walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej.


  W 1923 roku (ten "polski patryjota") Ludwig przeniósł się do Berlina, gdzie podjął służbę jako policjant ?????!!!, a w 1930 zmienił nazwisko na Kasner. ????!!!!


  W roku 1931 awansował do stopnia sierżanta, a w 1943 do stopnia sierżanta w !!!!! - policji bezpieczeństwa ????!!!!! pełniąc służbę w Berlinie. - ????!!!!


  Na temat wojennej służby (agenta) Horsta Kasnera niewiele wiadomo.


  Po wojnie w roku 1948 podjął studia teologiczne ????!!! (to znaczy jezuickie/feemasońskie) najpierw w Heidelbergu, a następnie w Hamburgu.


  Ożenił się z Herlindą Jentzsch (żydówka - Jendza lub Jeznach), nauczycielką angielskiego i łaciny, urodzoną 8 lipca 1928 w Gdańsku.
  (Wygląda, że wszystko co złe pochodzi z KRZYŻACKIEGO Gdańska (np. Tusk, Bolek-Wałęsa,...)

  Z tego związku w roku 1954 urodziła się córka – Angela Dorothea.

  Dziadkowie Angeli Merkel i jej matka do 1936 roku mieszkali w Elblągu, a następnie przeprowadzili się do Hamburga.

  W roku 1954, kilka tygodni po urodzeniu córki oraz otrzymaniu stopnia doktorskiego, rodzina policjamta pastora Kasnera przeniosła się z Hamburga do NRD ???!!! , gdzie zamieszkała w wiejskiej plebanii we wsi Quitzow koło Perleberga.


  Decyzję opuszczenia zachodnich Niemiec i wyjazd do NRD widział policjant Kasner jako ewangeliczną służbę i przywiązanie do kościoła Jezusa Chrystusa, a nie jako wybór drogi do socjalizmu :))???!!  Dziś sytuacja jest dokładnie taka sama - sami niepolacy i wrogowie Polaków rozprawiają o Polskości i organiazują wzelkiego rodzaju atrapy organiazacji narodowych, gdzie najcześciej nawet nie wymieniają w nazwie o jaki naród im chodzi.
  Bogumił Boguchwał
 • Józef Haller von Hallenburg Należał obok innych członków rodziny do Sodalicji Mariańskiej oraz do Trzeciego Zakonu rycerskiego
  Franciszkańskiego (tercjarzy) (NIEBIESKA MASONERIA).

  W 1882 rodzina Hallerów przeniosła się do Lwowa, gdzie młody Józef rozpoczął naukę w gimnazjum niemieckim.


  W 1903 poślubił Aleksandrę Salę(cię). Ich synem był Eryk Maria Haller (ur. 1906 w Lemberg (Lwów)).

  Bogumił Boguchwał
 • Litwak/krzyżak Józef Piłsudski arystokrata/SOCJALISTA i freemason herbu Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 na Wileńszczyźnie.
  .


  !!!!!!!!!!

  Maria Piłsudska wychowywała swoje dzieci w duchu głęboko patriotycznym,?????!!!! dbała też o ich wykształcenie.
  Dzieci uczyli sprowadzeni do dworu nauczyciele. Języków uczyły dwie bony, Niemka i Francuzka ??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  (Nasz zawodowy REWOLUCJONISTA JP)

  Jesienią 1885 rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim[18]. Tam zaczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich, trafiając m.in. w szerokie kręgi osób kojarzonych z rewolucyjną organizacją rosyjską Narodnaja Wola.
  Do Wilna Piłsudski powrócił 1 lipca 1892.

  Tam (nasz ARYSTOKRATA) wstąpił do ruchu socjalistycznego, ??!!!!! będąc początkowo wileńskim korespondentem czasopisma konspiracyjnego „Przedświt” (przed-ILUMINAT, pisząc pod pseudonimem Rom (ŻYMski ŻYD).


  Od lutego 1893, w ramach PPS, uczestniczył także w pracach tzw. Litewskiej Sekcji PPS, skupiającej prócz niego jeszcze innych działaczy z Wilna.


  W tym okresie utrzymywał kontakty z członkami Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich (m.in. z ŻYDEM Stanisławem Mendelsonem !!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????).

  W maju 1893 wydał w imieniu PPS odezwę skierowaną do towarzyszy socjalistów Żydów w polskich zabranych prowincjach, w której oskarżał Żydów o narzucanie na Litwie języka rosyjskiego jako narzędzia kultury, co wzbudzało niechęć proletariatu polskiego i litewskiego, żądał przerwania rusyfikacji.

  (skąd my te zagrywki znamy? --- Tusk, Kaczyński, Wałęsa, Mike,..)  W 1894 (nasz ARYSTOKRATA/SOCJSLISTA - FREEMASON) został wybrany na przedstawiciela Sekcji Litewskiej w nowo powstałym Centralnym Komitecie Robotniczym PPS (CKR PPS) i został redaktorem naczelnym „Robotnika” ???!!!!!!  Od maja do sierpnia 1896 Piłsudski przebywał w Londynie, ????!!!!! jako przedstawiciel CKR PPS na IV Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!


  Bolek Piłsudski zaplanował przegłosowanie wniosku o poparcie przez delegatów walki niepodległościowej Polaków.

  Rezolucję poparli m.in. żydzi Karl Liebknecht i Karl Kautsky, ??!!! ale przeciwna była żydówka Róża Luksemburg. ???!


  Socjaliści postulowali tworzenie legionów polskich w Japonii, złożonych z Polaków dezerterujących z armii rosyjskiej.

  Do pomysłu tego działacze ruchu narodowego podchodzili bardzo sceptycznie. PPS próbowała nawiązać kontakty z poselstwami japońskimi w Londynie i Paryżu, To się jednak nie udało i PPS postanowił wysłać do Tokio Piłsudskiego oraz Tytusa Filipowicza


  (Tytus Filipowicz - 'polski" działacz polityczny, dyplomata, publicysta, członek loży wolnomularskiej !!!!!!!!!!!!!! w Warszawie w czasach II Rzeczypospolitej, założyciel Unii Narodowo-Państwowej ?????!!!!!!!! w 1922 roku.

  Przez Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Vancouver i Honolulu wysłannicy PPS dotarli do Tokio, stolicy cesarstwa japońskiego.

  Odwiedzili tam m.in. Sztab Generalny, gdzie pod adresem rządu japońskiego wysunęli propozycje stałego subwencjonowania Organizacji Bojowej PPS, dostarczania broni, wysuwania kwestii polskiej na arenie międzynarodowej i utworzenia legionu polskiego na terenie Japonii. Rząd japoński reprezentował gen. Atsushi Murata, który od razu odrzucił koncepcję utworzenia polskich oddziałów zbrojnych. Stanowisko Polaków z punktu widzenia Japończyków nie było jednolite, ponieważ w tym samym czasie w Tokio przebywał Roman Dmowski, który rysował im obraz PPS-u jako grupy marginalnej, zajmując się jedynie sytuacją polskich jeńców z armii rosyjskiej przetrzymywanych w japońskich obozach. Dmowski i Piłsudski spotkali się nawet, ale przebieg ich wielogodzinnej rozmowy nie jest w pełni znany – jak pisał członek obozu narodowego, miał on usłyszeć od PPS-owca procesję mętnych frazesów, wygłoszonych z ogromną pewnością siebie. Następnie lider endecji przedłożył japońskiemu MSZ memoriał, w którym odradzał zaangażowanie się w wojskową współpracę z Polakami.

  Relacje Polskiej Partii Socjalistycznej z Japończykami obejmowały przekazywanie im informacji o sytuacji politycznej i wojskowej w Rosji w zamian za pieniądze i umożliwienie zakupu broni, przeznaczonej do akcji rewolucyjnej w Królestwie Polskim. Wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami Piłsudski utrzymywał poufne kontakty z japońskimi służbami Kempeitai.

  Pomimo zapowiedzi zrezygnował z udziału w konferencji stronnictw opozycyjnych i organizacji rewolucyjnych działających w Rosji w Paryżu w 1904.

  Na konferencji Centralnego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej obradującej w dniach 17–20 października 1904 w Krakowie, wobec nikłych wyników rozmów z Japończykami opowiedział się za przyjęciem przez partię nowej taktyki.


  W kwietniu 1905 obok m.in. przedstawiciela biura bolszewickiego Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji Włodzimierza Lenina wziął udział w konferencji partii socjalistycznych i rewolucyjnych Rosji w Genewie. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????


  Uchwalono tam żądanie konstytuanty dla Rosji, a także dla Finlandii i Polski jako państw suwerennych oraz dla Kaukazu, ale na zasadzie związku federacyjnego z Rosją. Oznaczało to odłożenie przez Polską Partię Socjalistyczną realizacji pełnej niepodległości na czas nieokreślony.


  Rewolucja 1905 roku uzmysłowiła Piłsudskiemu, że nie da się przekształcić ruchu rewolucyjnego w powstanie antyrosyjskie[56]. W listopadzie 1906 doszło w Wiedniu do rozłamu w PPS.

  Arustokrata Piłsudski stanął na czele PPS – Frakcji Rewolucyjnej,


  Piłsudski współpracował z wywiadem austriackim Piłsudski w Przemyślu, przy pośrednictwie tamtejszego biura Hauptkundschaftstelle.

  W czasie spotkania 29 września 1906 w sztabie X korpusu z przedstawicielami austriackiego wywiadu pod przewodnictwem płk. Franza Kanika przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej zaoferowali usługi wywiadowcze wszelkiego rodzaju przeciwko Rosji w zamian za pewne wzajemne usługi.


  W indeksie osobowym austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1908, przy nazwisku Piłsudskiego dokonano wpisu: służba wywiadowcza na rzecz Austrii (Kunschaftsdienst an Österreich). Jego oficerem prowadzącym był od jesieni 1908 kpt. Gustaw Iszkowski (szef HK-Stelle we Lwowie w latach 1908–1912).

  Od wiosny 1909 kontakt operacyjny z Piłsudskim nawiązał kpt. Sztabu Generalnego Józef Rybak, jako kierownik HK-Stelle w Krakowie (do 6 sierpnia 1914).

  Rybak później sprawował nadzór nad jego działaniami jako delegowany oficer Sztabu i Naczelnej Komendy Armii dla zachowania łączności z Piłsudskim i oddziałami strzeleckimi w polu.....

  Bogumił Boguchwał
 • MAFIA masońska Świętego Cesarstwa ŻYMskiego narodu niemieckiego - Niesłowiańscy wrogowie narodu Polskiego.
  .  RYCERZE ZAKONU MALTAŃSKIEGO - FRANCEjska ARYSTOKRACJA podszywająca się i udająca Słowian / Polaków.


  /foto/ masoni: Jozef Pilsudski, Stanislaw Szeptycki, Stanislaw Haller, Tadeusz JORDAN Rozwadowski.


  Kto, i za co narozdawał tym ARYSTOKRATOM-SOCJALISTOM

  FRANCEjsko-WATYKAŃSKIE (KRZYZACKIE) KRZYŻE ?!!??!!!!!!


  Komu ci RYCERZE MALTAŃSCY PRZYSIĘGALI??

  Któremu panu SŁUŻYLI ??


  Nikt nie jest w stanie uczciwie służyć dwóm panom!!!!!


  Co oni mieli wspólnego z Polskim/Słowiańskim służącym im i przez nich wykożystywanym, na nich pracującym i ciemiężonym BIEDNYM LUDEM?  https://www.ipsb.nina.gov.pl/userfiles/image/articles/scaled_5a2fb22b1bab80039%20%281%29.jpg

  https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20181018/ROH/310189964/AR/0/AR-310189964.jpg  Bogumił Boguchwał
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:24:44
  To swoich tekstów nie może pan czytać? To dopiero jednostronność. Taka jakby, "sekciarska".
  Haller był wybitnym oficerem i gdzie do niego samozwańczemu marszałkowi. Który nawet bandyckiego napadu pod Bezdanami nie potrafił zorganizować bezbłędnie. To gdzie takiemu nieudolnemu bandziorowi do dowodzenia całą armią?
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:16:19
  Piłsudski był agentem austriackim a potem niemieckim. Ten kryzys przysięgowy miał go uwiarygodnić w narodze. I to on chciał doprowadzić do krwawienia Polaków
 • @Pedant 22:36:24
  Akurat prometeizm to nie Piłsudski wymyślił. A ruch prometejski to inicjatywa ukraińska
 • @Wican 13:46:31
  //A ruch prometejski to inicjatywa ukraińska//

  Tak w ogóle to pomysł premiera Henryego Temple zwanego też Palmersonem.
  https://www.youtube.com/watch?v=mo4fmv4dLvo
 • @ikulalibal 14:02:13
  To "insza inszość", ci zewnętrzni "zegarmistrze", którzy wprawiają mechanizm w ruch
 • @Wican 14:17:03
  //"zegarmistrze", którzy wprawiają mechanizm w ruch//

  "Dobre to zegary: należy je tylko umiejętnie nakręcać! Wówczas bez omyłki wskażą godzinę, czyniąc przy tym skromny zresztą hałas" jak powiedział filozof.
 • No no, opluwać jedynego człowieka,
  który po prostu robił i zrobił Niepodległość wbrew Hallerom czy Dmowskim... Haller stawiał się Piłsudskiemu, wytracił ludzi, i wylądował w Murmańsku, skąd wytwornie popłynął sobie do Francji gdzie 'ktoś' obdarował go armią.

  To nie jest odbrązawianie, przeciwnie to dobrązawianie. G..nem.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930